O kompasu

Projekt Kompas na cestu byl oficiálně zahájen 12. 7. při příležitosti narození Henry Davida Thoreaua (o něm ještě bude řeč níže). Zájem o Kompas je velký, a to je opravdu dobrá zpráva. Protože jednou z cest, jak se může odkaz moudrých lidí, jako byl například Thoreau naplnit, je zájem dalších připojit se k ušlechtilé cestě za moudrostí bez předsudků a předpojatosti!

Žijeme v době, pro níž je typické zahlcení informacemi, a to doslova. A tak se může zdát trochu podivné, že nabízíme další zahlcování myšlenkami a podněty. Na druhé straně je dozajista rozdíl v kvalitě informací i v tom, co si někdo myslí, že potřebujeme, co si myslíme my, že potřebujeme, a co opravdu potřebujeme. Projekt Kompas na cestu se snažíme směřovat právě do této poslední kategorie a nabídnout opravdu důležité podněty.

Tento projekt vznikal vlastně řadu let. Někde na počátku byla myšlenka, o které hovořil při jednom našem programu náš duchovní Petr Samojský, byl to citát Jakuba Arbese: „Nejpřednější povinností každého z nás, kdož jsme byli v taje přírody hlouběji ponahlédli, je žíti a působiti dle jedině správného kompasu života, jímž je nepředpojatý názor na svět.“

Je to vlastně velmi burcující podnět, který souvisí s již zmíněnou záplavou informací: co je pro nás opravdu důležité a jak se tomu věnovat, aniž bychom plýtvali drahocenným časem a energií? V průběhu let ta myšlenka krystalizovala, až konečně přišel další impuls k jejímu dotažení: bylo jím dvousté výročí narození Henryho Davida Thoreaua (12. 7. 2017). Tento člověk má v unitářské tradici obrovský význam pro své neúnavné hledání, neochotu podlehnout podbízivosti a zajetým zvykům a naopak odhodlání urputně, i za cenu oběti, následovat cestu, kterou mu ukazovalo svědomí. Proto byl projekt Kompas na cestu oficiálně zahájen na jeho počest.

Kompas chceme nabídnout doslova a naprosto každému – jediným kritériem je opravdový zájem člověka. Princip spočívá v tom, že každý den dostanete e-mailovou zprávu s krátkým textem, inspirativní fotografií a několika podnětnými otázkami. To je vaše každodenní dávka inspirace, a pak je už na každém, jak s ní zachází, jak Kompas kupříkladu oddělí od jiných zpráv a podnětů. Nabízí se třeba možnost najít si během dne chvilku, kdy se můžete soustředit, zamyslet se nad daným tématem, a případně si i udělat čas pro osobní meditaci.

Vzhledem k tomu, jak byl tento projekt náročný na přípravy a specifický svým zaměřením i účelem, bylo nutné jej připravit v širším kolektivu a s určitým zázemím. Za zpracováním témat a výběrem k nim vhodných fotografií je skryto opravdu hodně týmové práce členů a vedení OŠS. Samozřejmě nás v době příprav posilovala naděje, že Kompas přispěje duchovnímu obohacení člověka, i tím, jak bude otevřený.

Pokud byste v průběhu času přestali mít o Kompas zájem, může se snadno odhlásit, protože každá zpráva obsahuje odkaz na možnost odhlášení, anebo stačí jen poslat nám odhlašovací e-mail.